Tag Archives: เพศ

Sex Education ซีรีย์ที่ทุกครอบครัวไม่ควรมองข้าม

คำว่า Sex สำหรับสังคมไทยถือเป็นคำที่ควรปกปิดอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่น ในความเป็นจริงแล้วยิ่งปกปิดยิ่งน่าค้นหา และลิ้มลองเสมอ ซีรีย์เรื่อง Sex Education ถูกนำมาสร้างขึ้นเพื่อทำให้ทุกคนในครอบครัวยอมรับเรื่องเพศศึกษามากยิ่งขึ้น หรือทำให้ทุกคนในครอบครัวพร้อมที่จะเปิดใจในเรื่องของเพศมากขึ้นเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ในครอบครัวที่จะพัฒนาให้ดีมากขึ้น เมื่อพูดแบบนี้แล้วหลายคนคงคิดว่าเป็นซีรีย์เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น หรือสอนให้วัยรุ่นป้องกันก่อนการมีเพศสัมพันธ์ หรือสอนวัยรุ่นให้รู้จักเรื่องเพศแบบเปิดเผย ถ้าคิดเช่นนี้ถือว่าผิดอย่างแน่นอน ซีรีย์เรื่อง Sex Education ถูกทำออกมาเพื่อสะท้อนแง่มุมทางสังคมที่สำคัญดังต่อไปนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว และคนรักถือได้ว่าเป็นจุดหลักของซีรีย์เรื่องนี้ มีการนำเสนอผ่านตัวละครเด่นภายในเรื่อง เช่น พระเอกกับแม่ ก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยลงรอยกันค่อนข้างมาก อาจจะตรงกับลักษณะของครอบครัวส่วนใหญ่ในสังคมไทย เรื่องนี้ทำให้เข้าใจว่า ระหว่างคนในครอบครัวก็จำเป็นต้องมีพื้นที่ส่วนตัว และพื้นที่ภายในครอบครัว ต้องบริหารจัดการให้ดี เพื่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวลง หรือความสัมพันธ์ระหว่างคนรักก็ต้องดูแลความรู้สึกซึ่งกันและกันให้ดี มากกว่าที่จะมองเรื่อง Sex เป็นหลัก การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอันนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมามากมาย ในซีรีย์ได้นำเสนอถึงประเด็นการท้องในวัยเรียน ที่ถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับวัยรุ่นทั่วโลก โดยเฉพาะวัยรุ่นไทยก็มีปัญหานี้ให้เห็นกันอยู่เสมอ ซีรีย์เรื่องนี้ได้เสนอมุมมองที่ดีสำหรับวัยรุ่นว่าต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันการท้อง หรือเมื่อท้องแล้วควรแก้ไขปัญหาอย่างไร ซึ่งในซีรีย์ก็ไม่ได้บอกว่าให้ทำแท้ง หรือให้คลอดลูก เพียงแต่พูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อวัยรุ่นต้องท้อง ถือเป็นการเสนอที่ทำให้วัยรุ่นได้คิดตามอย่างแน่นอน ความหลากหลายทางเพศ ก็ถือเป็นประเด็นที่หนังเรื่องนี้ต้องการนำเสนอ ต้องการให้สังคมเปิดโอกาสให้กับเพศอื่น ๆ นอกจากเพศชาย …