กีฬา

สิ่งแปลกใหม่ที่เริ่มขึ้นครั้งแรกกับเอเชียนเกมส์ 2018

จบลงไปอย่างสวยงามกับเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 ที่ประเทศอินโดนีเซียได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ ซึ่งไม่ว่าประเทศใดหรือเมืองใดได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ย่อมต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการเตรียมการจัดการแข่งขันกันอย่างเต็มที่ และมีการเตรียมการหลายอย่าง ซึ่งย่อมต้องใช้ระยะเวลายาวนาน บางประเทศมีการเตรียมการนานนับหลายปีในการจัดดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อสนามแข่งขันต่าง ๆ เพราะการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนับเป็นประตูที่สำคัญอันนำไปสู่ความรุ่งเรืองและการเชื้อเชิญให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำความรู้จักประเทศของตน ดังนั้นหลาย ๆ ประเทศที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศจึงต้องการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน เพราะนอกจากจะได้มีการขยายตัวในทุกด้านของประเทศแล้ว ยังถือว่าเป็นการได้รับเกียรติในเรื่องการมอบหมายความไว้วางใจให้ดูแลการจัดงานอันยิ่งใหญ่อีกด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมส์ 2018                 ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันของประเทศอินโดนีเซียนี้ มีการเตรียมการรองรับนักกีฬาและผู้คนที่จะหลั่งไหลเข้ามากันอย่างหลายด้าน ทั้งในด้านการจราจร สถานที่พัก แหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง ซึ่งก็มีหลายสิ่งที่เริ่มก่อตัวขึ้นครั้งแรกในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วย เช่น                 -จะมีนักกีฬาจาก 45 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ หรือราว ๆ หนึ่งหมื่นคน ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ดังนั้นประเทศเจ้าภาพจึงต้องทำงานหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้น้อยหน้าในการเตรียมการรองรับผู้คนที่จะหลั่งไหลเข้าประเทศ                 -การจัดการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีเมืองเจ้าภาพถึง 2 แห่ง คือ จาการ์ตา ปาเล็มบัง ซึ่งเป็นการจับมือร่วมกันระหว่าง 2 เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย นับเป็นการร่วมมือที่สำคัญเพราะเป็นการเปิดประตูเชื้อเชิญให้ผู้คนทำความรู้จักกับเมืองหลวงของตนให้มากยิ่งขึ้น นับเป็นการเปิดประเทศโดยอ้อมอย่างแนบเนียนทีเดียว                 -มีการรวมทีมนักกีฬาระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นครั้งแรก นับว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ กับการรวมทีมนักกีฬาของ 2 ชาติให้เป็นหนึ่งเดียว …