3 ยุคที่สำคัญของโทรทัศน์ไทย

ในยุคดิจิตอลอย่างทุกวันนี้ นอกจากจะมีความบันเทิงทางอินเตอร์เน็ต อย่างบรรดาเกมออนไลน์ สล็อต 3 มิติ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ แล้ว อีกหนึ่งความบันเทิงที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานอย่างโทรทัศน์ ก็เป็นสิ่งที่ยังคงได้รับการยอมรับและความนิยมอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย เราจึงอยากชวนคุณไปติดตามประวัติศาสตร์ของวงการโทรทัศน์ไทยกัน

ช่วงเวลาบุกเบิก พ.ศ. 2491-2499

จุดเริ่มต้นของโทรทัศน์ในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2493 จากจุดเริ่มต้นของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่ในขณะนั้นท่านได้อ่านบทความเกี่ยวกับปรากฏการณ์การประดิษฐ์โทรทัศน์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา ทำให้จอมพลป. เกิดความสนใจที่จะตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้นในประเทศไทยบ้าง โดยในตอนแรกความคิดริเริ่มในการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้นมานั้นจะเป็นการจัดตั้งขึ้นโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน แต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยยังประสบปัญหาด้านการเงินอยู่ ทำให้มีคนคัดค้านในเรื่องนี้ และทำให้การจัดตั้งสถานีโทรทัศน์นั้นต้องเปิดขึ้นในนามบริษัทที่ชื่อว่า ไทยโทรทัศน์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 20 ล้านบาท

ต่อมานายประสิทธิ์ ทวีสิน ประธานกรรมการบริษัทวิเชียรวิทยุและโทรภาพ โดยนำเครื่องส่งวิทยุและโทรทัศน์ 1 เครื่อง เครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์ 4 เครื่อง เข้ามาในประเทศไทย และเริ่มทดสอบด้วยการเปิดให้คณะรัฐบาลชม ณ​ ทำเนียบรัฐบาล และเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2495 จึงเปิดให้ประชาชนที่ศาลาเฉลิมกรุงได้ชมกัน ซึ่งก็ถือว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก และในวันที่ 24 มิถุนายน 2498 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ทำพิธีเปิดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 (บางขุนพรหม) ขึ้น เป็นสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศขาวดำแห่งแรก และมีคุณจำนง รังสิกุล เป็นหัวหน้าสถานี นับเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของโทรทัศน์ในประเทศไทยอย่างแท้จริง

ช่วงก้าวหน้าและการกำเนิดโทรทัศน์สี พ.ศ. 2510 – 2519

หลังจากประเทศไทยของเราอยู่ในยุคของโทรทัศน์ขาวดำมากว่า 10 ปี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2510 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกที่เริ่มแพร่ภาพออกอากาศในระบบสี โดยการออกอากาศแรกที่ออกอากาศในระบบภาพสีนั้นเป็นการถ่ายทอดการประกวดนางสาวไทยนั่นเอง ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2513 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จึงได้เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการในระบบสีตามหลังช่องเจ็ดมาเป็นอันดับที่สอง ซึ่งจากที่ทั้งสองสถานีนี้ออกอากาศในระบบทีวีสี ทำให้เกิดการปรับตัวของทีวีช่องอื่นๆ และเปลี่ยนเป็นการออกอากาศสีตามมาด้วยนั่นเอง

ยุคทองของโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2520-2539

ภายหลังจากที่ได้มีการปรับใช้ระบบการออกอากาศจากขาวดำ เป็นระบบสีในทุกสถานีโทรทัศน์ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของสื่อในประเทศไทย รวมถึงยังได้มีการเรียนการสอนในด้านนี้ และมีองค์กรต่างๆจากทางภาครัฐเข้ามามีส่วนควบคุมการออกอากาศของโทรทัศน์ไทยมากยิ่งขึ้น อย่างเช่นการคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกไป นับได้ว่าเป็นช่วยการพัฒนาธุรกิจ และยุคทองของโทรทัศน์อย่างแท้จริง ซึ่งยุคทางของโทรทัศน์นั้นก็จะเพิ่งมาเริ่มเสื่อมความนิยมในช่วงที่มีอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เข้ามาเมื่อไม่กี่ปีนี้เอง