เรตติ้งละครไทย โทรทัศน์ช่องไหนได้รับความนิยมมากที่สุด เขาคิดกันอย่างไร

เคยสงสัยกันไหม เวลามีคนพูดถึงเรตติ้งละครช่องนั้นได้เยอะกว่าช่องนี้ ละครเรื่องนั้นได้เรตติ้งสูงสุดในเขตเมือง ละครเรื่องนี้เรตติ้งสูงในพื้นที่ชนบท และไอ้เรตติ้งนี้มันมีประโยชน์อย่างไร ทำไมสถานีโทรทัศน์ถึงได้อยากให้ละครหรือรายการทีวีของตัวเองได้เรตติ้งเยอะๆ วันนี้เราจะมาค่อยๆ ทำความเข้าใจกับเรตติ้งไปพร้อมๆ กัน

เรทติ้งคืออะไร

เรตติ้ง เป็นตัวเลข ที่แสดงถึงความนิยมของคนดูโทรทัศน์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราประมาณการว่ามีคนดูทีวีทั่วประเทศ 60,000,000 คน การจัดเรตติ้งจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ นั่นคือให้คนดูทีวีทั้งประเทศเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ (เรตติ้ง 100.00) และเมื่อคำนวณย้อนกลับไป เรตติ้ง 1  เท่ากับมีคนดู 600,000 คน เมื่อวัดเรตติ้งช่วงเวลา 2 ทุ่มของวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ละครเรื่อง A ช่อง A Channel ได้เรทติ้ง 15.5 ละครเรื่อง B ช่อง B Channel ได้เรตติ้ง 7.0 และรายการวาไรตี้ช่อง C Channel ได้เรตติ้ง 0.5 นั่นหมายความว่า

– ละครเรื่อง A เรตติ้งสูงสุด 15.5 แสดงว่ามีคนดู 15.5 x 600,000 = 9,300,000 คน

– ละครเรื่อง B เรตติ้ง 7.0 แสดงว่ามีคนดู 7.0 x 600,000 = 4,200,000 คน

– รายการวาไรตี้ช่อง C เรตติ้ง 0.5 แสดงว่ามีคนดู 0.5 x 600,000 = 300,000 คน

– และยังมีคนดูรายการทีวีช่องอื่นอีก 60,000,000 – (9,300,000 + 4,200,000 + 300,000) = 46,200,000 คน

แสดงให้เห็นว่าช่วงเวลา  2 ทุ่มของวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 คนดูทีวีทั่วประเทศนิยมดูละคร A มากที่สุด ซึ่งมีถึง 9,300,000 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ของคนดูทีวีทั้งหมด

เรตติ้งคิดจากอะไร ใครเป็นคนทำข้อมูลเรตติ้ง

ปัจจุบันผู้รวบรวมข้อมูลเรตติ้ง คือ บริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสริตร์ (ประเทศไทย) โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลเรตติ้งคือ ติดกล่องบันทึกข้อมูลที่เรียกว่า People Meter ไว้ที่บ้านเรือนของผู้ชมโทรทัศน์ทั่วประเทศ  มีขั้นตอนดังนี้

– กำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ชมทีวีทั่วประเทศ (โดยข้อมูลล่าสุดระบุว่ามีกลุ่มตัวอย่าง 1,800 ครัวเรือน หรือ 6,300 คน)

– สุ่มเลือกพื้นที่และครัวเรือนที่จะติดกล่อง People Meter โดยใช้วิธีการทางสถิติสุ่มครัวเรือนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งแบ่งเป็นพื้นที่เขตเมือง และเขตชนบทอีกด้วย

– ติดตั้งเครื่อง People Meter ในพื้นที่ที่เลือกไว้โดยอาจติดในบ้านเรือนที่สมัครใจ และทำข้อตกลงในการติดตั้งกล่อง เก็บข้อมูล และการให้ค่าตอบแทนเก็บข้อมูล

– ดึงข้อมูลเข้ามาที่บริษัทแบบอัตโนมัติวันต่อวัน และประมวลผลเป็นค่าเรตติ้ง ส่งให้ลูกค้านำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

                เมื่อเรตติ้งเป็นตัวเลข แทนความนิยมของคนดูทีวี เรตติ้งสูง จึงหมายความว่า มีคนนิยมดูรายการนั้นจำนวนมากกว่ารายการอื่นๆ และยังสามารถเปรียบเทียบเรตติ้งในแต่ละช่วงเวลา สามารถจำแนกได้ละเอียดการระบุเพศและกลุ่มอายุไหนชอบดูรายการแบบใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเลือกลงโฆษณาสินค้าและบริการต่างๆ และตอบโจทย์นักลงทุนและผู้บริโภคสื่อและสินค้าได้อย่างตรงจุดอีกด้วย